Over SVP

Historie
De Stichting Vakantie Project is ontstaan aan het eind van de jaren 70 . Een kleine groep enthousiaste ouders van CF patiënten organiseerde in het vroege voorjaar een reis naar Gran Canaria en ontdekte dat dit de CF patiënten (én hun familie) wonderwel goed deed. In 1982 ging men officieel over tot de oprichting van de "Stichting Vakantie Project CF-gezinnen". De Stichting heeft sinds 2008 de ANBI status.

Missie: "Even lucht voor mensen met ademnood met hun families"

Doelstelling
Tijdens onze gure wintermaanden zijn CF-patiënten het meest vatbaar voor infecties. In die periode komen dan ook de meeste ziekenhuisopnames voor. Soms zijn CFl patiënten vanwege hun lichamelijke conditie niet in staat om zonder (medische) begeleiding een vakantiereis in het buitenland door te brengen. Uit ervaring is gebleken dat een tijdelijk verblijf in een constant mild klimaat voor CF-patienten juist in die periode een verbetering kan bewerkstelligen in zowel lichamelijk als geestelijk opzicht. Bovendien staat vast dat een kind met CF een zware last legt op het hele gezin, zowel in financieel als in geestelijk opzicht. De Stichting, bestaand uit vrijwilligers, heeft om bovenstaande redenen zich tot doel gesteld om zo'n reis fysiek en financieel mogelijk te maken coor CF-patiënten en hun families.

Beleid en werkplan
De Stichting Vakantie Project CF-gezinnen organiseert daarom sedert haar oprichting jaarlijks in die moeilijke periode een vakantiereis (met medische begeleiding ter plaatse) voor CF-patienten en gezinnen met CF-patienten naar een gebied met dat zo gunstige klimaat. De deelnemers betalen een eigen bijdrage die naar draagkracht wordt vastgesteld. Hierdoor kan in principe iedereen mee. Door het segregatie beleid wordt gescheiden gereisd en verblijft iedereen in gescheiden accommodaties. Het Stichting bestuur heeft geen bevoegdheid t.a.v. het besluit of een patiënt wel/niet medisch geschikt is om te reizen. Deze toetsing wordt uitgevoerd door de aan de Stichting verbonden medisch specialist. Hij bepaalt in samenspraak met de andere betrokken artsen van de patiënt of iemand geschikt is. Tijdens de vakantie periode is er altijd een medisch specialist en begeleiding van de Stichting aanwezig.

Samenwerking

De Stichting Vakantie Project CF-gezinnen (S.V.P.) werkt samen met:

De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)

Hart voor CF (voorheen stichting FOK)


Bestuur

De bestuursleden en medisch adviseur staan rechts weergegeven.

 

 

Voorzitter:
Dhr. J.A.. (Marco) Walhout

Lid:
Mw.G.A.(Trudie) Stortenbeeker

Lid:
Mw. M.F. (Marian) Tenten

Secretaris/Penningmeester:
Dhr. A.G.J.D (André) Tenten

Lid:
Mw. M.J. (Marjan) Duurkoop.

Lid:
Dhr, J.W.F. (Jos) Hoefnagels

Medisch adviseur:
Prof. Dr. H.G.M. (Harry) Heijerman


Secretariaatadres
Jan Steenstraat 31
7141 XH GROENLO
IBAN no. NL39ABNA0426007077
secretariaat@stichtingsvp.nl

Facebook @StichtingSVP

Instagram Stichting_SVP