De GC reis 2024

Welke gezichten horen bij de mogelijke begeleiders? (klik op de naam)

Heeft u ook zin in zo'n Gran Canaria reis?

Voor de CG reis 2024 kunt u zich tot 1 augustus 2023 aanmelden door het ingevulde inschrijfformulier (te downloaden, zie hieronder) te ondertekenen en op te sturen naar:

Secretariaat SVP
Jan Steenstraat 31
7141XH Groenlo.

Downloaden van het inschrijformulier en het informatieblad.

Algemene criteria:.

De criteria & richtlijnen voor deelname aan de Gran Canaria reis 2024

Algemene criteria:

  1. Mensen die nog niet eerder deel hebben genomen aan de reis hebben voorrang; daarna geldt, wie het langst niet is mee geweest.
  2. Is er voldoende plek dan kan in principe iedereen mee tegen de geldende voorwaarden.
  3. De eigen bijdrage aan de SVP van deelnemers is in principe gebaseerd op het (totale) nettogezinsvakantiegeld in 2023.
  4. De kosten van een verplichte reis- en annuleringsverzekering komen voor eigen rekening.
  5. De eigen bijdrage moet voor 31-12-2023 betaald zijn. Een betalingsregeling is mogelijk.
  6. De GC - reis voor 2024 wordt gepland buiten de schoolvakanties, en duurt 2 weken.
  7. Als CF - patiënt kunt u niet alléén aan de reis deelnemen, er zal altijd iemand mee moeten gaan, die in geval van calamiteiten beschikbaar is.
  8. Een alleenstaande ouder met jonge kinderen wordt geadviseerd om een reispartner mee te nemen.
  9. Doordat de deelnemers apart reizen kunnen mensen die de bacterie Burkholderia Cepacia bij zich hebben zich ook aanmelden !.
  10. De medisch adviseur van de SVP bepaalt uiteindelijk na overleg met de behandelend specialist of u aan de reis kunt deelnemen.
  11. ndien u mee kunt naar Gran Canaria dient u aldaar te beschikken over een mobiele in het buitenland functionerende telefoon.
  12. Als je je opgeeft, pols dan ook in ieder geval al vast de school, om te weten of zij voor de kinderen toestemming zullen geven.

Reisrichtlijnen voor het segregatie beleid:

  1. Uitgangspunt is dat deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor de praktische invulling van het segregatie beleid.
  2. De SVP organiseert voor de deelnemers aan de GC reis afzonderlijke reizen naar vergelijkbare accommodaties.
  3. De deelnemers blijven anoniem voor elkaar.
  4. Op Gran Canaria is wél een begeleidende arts en SVP begeleiding aanwezig, die permanent mobiel bereikbaar zijn.
  5. U reist op eigen gelegenheid naar/van Gran Canaria. Er is geen SVP begeleiding op de vliegvelden aanwezig.

De SVP kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor zaken die zij niet kan beïnvloeden. Dit geldt voor wijzigingen in de reis, de accommodatie en ook voor de individuele invulling door de deelnemers, als ook annuleringen.


Secretariaatadres
Jan Steenstraat 31
7141 XH GROENLO
IBAN no. NL39ABNA0426007077
secretariaat@stichtingsvp.nl

Facebook @StichtingSVP

Instagram Stichting_SVP