Doneren


Alle deelnemers aan de georganiseerde vakantie reizen betalen een eigen bijdrage naar draagkracht; het resterende exploitatie tekort wordt gedekt uit giften en donaties. Middels de onderstaande button kunt U een donatie schenken aan de stichting Vakantie Project voor CF gezinnen. Alvast bedankt voor Uw warme hart aan onze stichting !!


Doneren


Het verschil tussen de totale reiskosten en de eigen bijdragen is aanzienlijk, waardoor een groot beroep wordt gedaan op derden. Jaarlijks worden door de Stichting een groot aantal instellingen en bedrijven aangeschreven met het verzoek om (wederom) te participeren in de kosten van ons jaarlijkse project. De SVP mag zich gelukkig prijzen dat het elk jaar opnieuw lukt om met behulp van deze instellingen en bedrijven het project financieel rond te krijgen. De medisch specialisten en Stichting bestuur voeren hun werkzaamheden uit als vrijwilliger zonder vergoeding.

Als Stichting zijn wij al onze sponsors erg dankbaar en elk jaar krijgen de sponsors een verslag voorzien van de reacties van de deelnemers en een financiƫle verantwoording van de georganiseerde reis . Het finaciƫle verslag wordt, conform de Stichting statuten, gecontroleerd door een register accountant.

Financieel overzicht van de reis naar Gran Canaria:

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 .

Bestuursverslag en Exploitatie overzicht uit jaarrekening: 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Stichting Vakantie Project CF-gezinnen:
Vestigingsplaats : Capelle a/d IJssel
IBAN no. : NL39ABNA0426007077

ANBI - Registratie
De Stichting Vakantie Project CF-gezinnen is gerangschikt bij de belastingdienst Registratie en Successierechten als Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN nummer: 816072279

Handelsregister
De Stichting Vakantie Project CF-gezinnen is geregistreerd onder nummer 41127761 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Sponsors


Zonder de steun van de vele sponsors zou de SVP haar activiteiten niet kunnen uitvoeren! Onderstaande sponsors steunen onze Stichting al vele jaren:

Stichting Boedel Wittens (Erven Maria Soetens)

Stichting Aelwijn Florisz

Stichting van de Huchtfonds / De Beukelaar Stichting

Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers

Stichting Maria Emalia Dorrepaal

Stichting Hervormd Burgerweeshuis Delfshaven

Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind.

Fonds DBL (voorheen Ver. St. Van Dooren - Blankenheym - Van Lede)

Fonds Wiggers van Kerchem, Fundatie Van den Santheuvel Sobbe.

Stichting Hulp na Onderzoek.

Stichting Bevordering van Volkskracht - J.E. Juriaan Stichting

Stichting Boschuysen

Stichting Algemeen Welzijnsfonds

Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp